TRIATHLON ZIMOWY I POLAND BIKE Warszawa 11.01.2009

Warszawa inne zawody.

Moderatorzy: MirekCz, null, PeterCave

Regulamin forum
Wszystkie posty w tym dziale dotyczą zawodów jazdy szybkiej na rolkach. Prośba o wpisywanie nowych tematów wg zasady: data, miejsce, rodzaj wyścigu, czego temat dotyczy, np. "2009.09.19 Berlin Marathon - gdzie odebrać pakiet?", "2009.05.12-13 Poznańska Majówka - galeria zdjęć".
jeździec
Posty: 2
Rejestracja: ndz sierpnia 03, 2008 1:33

TRIATHLON ZIMOWY I POLAND BIKE Warszawa 11.01.2009

Post autor: jeździec » śr stycznia 07, 2009 4:09

Serdecznie zapraszam do udziału w zawodach sportowych, które odbędą się dnia 11.01.2009 na torze lodowym "Stegny"

Więcej wiadomości na stornie internetowej http://www.polandbike.pl


WARSZAWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
XX TRIATHLON ZIMOWY
POLANDBIKE XC 2009
Patronat prasowy:
ŻYCIE WARSZAWY
Warszawa 11.01.2009 r.

REGULAMIN XX TRIATHLONU ZIMOWEGO
1. ORGANIZATOR

WARSZAWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, 00-429 Warszawa ul. Rozbrat 26, tel. 0-22 621-44-81, 0-600-347-384, 0-604-954-796
http://www.wosir.waw.pl Stowarzyszenie WAJSPORT – TEAM 05-200 Wołomin ul.Korsaka 4 tel/fax:22/408 73 11 ; kom:502 319 213
http://www.polandbike.pl ; http://www.wajsport.pl e-mail:wajsport@wajsport.pl 2. PATRONAT MEDIALNY “ŻYCIE WARSZAWY” TVP WARSZAWA RDC 3. TERMIN, MIEJSCE I ZGŁOSZENIA Zawody odbędą się 11 stycznia 2009 r. na Torze Łyżwiarskim "Stegny" Warszawa ul. Inspektowa 1. Start godz. 1000, 1100. Zgłoszenia można dokonać:
INTERNETOWO na stronie http://www.wosir.waw.pl oraz http://www.polandbike.pl http://www.wajsport.pl
OSOBIŚCIE: w dniu imprezy od godz. 800 i do 30 minut przed startem dla poszczególnych konkurencji i dystansów. PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE POTWIERDZENIE STARTU: e-mail: tsamul@wp.pl lub telefonicznie j.w. 4. KONKURENCJE I DYSTANS DRUŻYNOWO: Triathlon główny start godz. 1000
- Bieg terenowy - dystans 1500 m /2 okrążenia/,
- Bieg łyżwiarski - dystans 2400 m /6 okrążeń/,
- Jazda na rowerze - dystans 9840 m /12 okrążeń/.

INDYWIDUALNIE: Triathlon główny start godz. 1130
- Bieg terenowy - dystans 1500 m /2 okrążenia/,
- Bieg łyżwiarski - dystans 2400 m /6 okrążeń/,
- Jazda na rowerze - dystans 9840 m /12 okrążeń/.
- POLANDBIKE XC
- Jazda na rowerze - dystans 30000 m /15 okrążeń/.
- Proszę zapoznać się z z regulaminem stworzonym dla POLANDBIE XC 2009

5. ZASADY UCZESTNICTWA Impreza ma charakter otwarty. W imprezie mogą uczestniczyć osoby indywidualne, organizacje sportowe i społeczne, studenci, wojsko, młodzież szkolna. W zawodach drużynowych startują drużyny składające się z 2-3 członków. Dla drużyn stosowana jest osobna klasyfikacja, nie obowiązuje podział na płeć. Dopuszcza się start we wszystkich trzech konkurencjach. Wymagane przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania wyżej wymienionych konkurencji. W przypadku braku oświadczenia lekarskiego zawodnik może wystartować na własną odpowiedzialność, po złożeniu pisemnego oświadczenia. Dzieci i młodzież niepełnoletnia zobowiązana jest do przedstawienia zgody rodziców na udział w zawodach. Każdy uczestnik przychodzi z własnym sprzętem. W jeździe na rowerze obowiązuje k a s k istnieja możliwość na miejscu wypożyczenie kasku za kaucją 50 zł

Organizator imprezy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników imprezy. 6. KATEGORIE WIEKOWE Rocznik 1991 i młodsi , rocznik 1990 - 1979, rocznik 1978 - 1969, rocznik 1968 - 1959, rocznik 1958 - 1949, rocznik 1948 i starsi. 7. ŚWIADCZENIA I NAGRODY Zawodnicy biorący udział w imprezie otrzymują: - opiekę lekarską, napoje ciepłe, - chipy startowe - po zakończeniu imprezy uczestnicy zaproszeni są na grilla Zwycięzcy w kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe, /sprzęt sportowy/, puchary, a w klasyfikacji drużynowej 3 pierwsze drużyny puchary, medale i sprzęt sportowy. Nagrody zostaną również przyznane w kategorii OPEN dla zwycięzców triatlonu głównego w klasyfikacji kobiet i mężczyzn. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Każdy uczestnik otrzyma przed zawodami numer startowy oraz mapkę trasy. Zapisy oraz punkt informacyjny czynny będzie od godz. 800 w holu głównym budynku. Sprawy sporne będzie rozstrzygać organizator w porozumieniu z sędzią głównym. Uczestnicy zamiejscowi mogą zarezerwować nocleg /odpłatnie/ z dnia 10 na 11 stycznia 2009 roku. Rezerwacje przyjmuje Dom Wycieczkowy na Torze "Stegny", tel. 842 27 68 do dnia 06 stycznia 2009 roku. Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz wprowadzenia ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu imprezy. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych możliwa jest również zmiana podanych dystansów. Uwaga: Zakończenie imprezy i wręczenie nagród odbędzie się 30 minut po ukończeniu zawodów przez ostatniego zawodnika. Regulamin zawodów kolarskich POLANDBIKE XC 2009 1. Cel wyścigu. • Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce. • Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych. • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. • Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce. 2. Organizator. Stowarzyszenie Wajsport-Team,05-200 Wołomin ul.Korsaka 4 tel/ fax 22 408 73 11 lub 502 319 213
wajsport@wajsport.pl http://www.polandbike.pl http://www.wajsport.pl Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji 00-429 Warszawa; ul.Rozbrat 26 Tel:22/621 4481; 600347384
tsamul@wp.pl http://www.wosir.waw.pl

3.Termin i miejsce zawodów Zawody odbędą się 11 stycznia 2009 r na Torze Łyżwiarskim „Stegny’’ Warszawa ul.Inspektowa 1 4. Warunki uczestnictwa. POLANDBIKE XC to zawody otwarte. Uczestnikiem zawodów, będzie osoba spełniająca następujące warunki: a) Dokona rejestracji w biurze zawodów – zapisy w dniu zawodów tj.11.01.09. Tor Łyżwiarski Stegny Warszawa, do godż.12.00.Aby przyspieszyć rejestrację zawodnik może wcześniej zarejestrować się na stronie internetowej:www.polandbike.pl lub http://www.wosir.waw.pl b) Dokona opłaty startowej wpisując w tytule POLANDBIKE XC STEGNY Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w biurze zawodów. c) Dokona kaucji zwrotnej 10 zł. za wydanie chipa Uwaga: Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis na Karcie Zgłoszeniowej przed startem, pod następującą klauzulą: „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie WAJSPORT-TEAM zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Prawo do startu w zawodach XC mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w zawodach. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Kask będzie można wypożyczyć na miejscu (kaucja 50 zł) 5.Opłaty wpisowe. - 15 zł. 6.Dystans 30000m- (15 okrążeń)

7.Kategorie wiekowe - rocznik 1991 i młodsi, -rocznik 1990-1979 -rocznik 1978-1969 -rocznik 1968-1959, -rocznik 1958-1949 -rocznik 1948 i starsi 8. Trasa. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez sędziów. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów, ani zachowywać się w sposób nie sportowy. 9. Zasady Fair-Play. • Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. • Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy. 10. Świadczenia dla zawodników. W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje: • przejazd oznakowaną i zabezpieczoną trasą, • pomiar czasu, • numery startowe • zabezpieczenie medyczne, • posiłek regeneracyjny, 11.Nagrody. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe(sprzęt sportowy)puchary. 12. Kary. W przypadku naruszenia Regulaminu, Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary: • Upomnienie. • Kara czasowa • Dyskwalifikacja. Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu Organizatorem. 13. Ochrona środowiska naturalnego. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 14. Protesty. Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w czasie trwania zawodów. 15. Informacje dodatkowe. • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. • Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe. • Używać można jedynie oficjalnych numerów oraz chipów startowych. • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zawodów i szczególną troskę o środowisko naturalne. • Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych możliwa jest zmiana podanego dystansu. Sekcja Organizacji Imprez Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Organizacja Imprez Sportowych Stowarzyszenie WAJPORT TEAM


Pozdrawiam i wszystkich chętnych zapraszam do udziału.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Warszawa inne zawody.”